Voorspelling van gedrag

Door uw relatiebestand met moderne technieken, zoals artificial intelligence en machine learning te analyseren kan veel informatie worden verkregen over het gedrag van uw klanten en de te verwachten toekomstige omzet. Uw klanten vertonen door de jaren heen een bepaald aankoopgedrag in frequentie en orderwaarde. Door ze op het juiste moment met de juiste boodschap te benaderen kunnen bestaande klanten verder worden uitgebouwd. Het aankoopgedrag is te stimuleren door op de juiste manier met de kennis uit het verleden om te gaan.