Verrijking

Als uw relatiebestand is gekoppeld met een marktdekkend bestand kan het worden verrijkt met gegevens uit dat marktdekkend bestand. Daarmee beschikt u over de juiste NAW-gegevens, goede telefoonnummers, emailadressen en contactpersonen. Maar ook over bijvoorbeeld het aantal werkzame personen en de juiste bedrijfsactiviteiten. Dat u hiermee beter in staat bent om effectieve marketingacties uit te voeren, spreekt voor zich.