ING marketing database

Al halverwege jaren 90 wist ING dat je zakelijke klanten niet alleen kunt binden met bankzaken. Destijds lanceerde Postbank Zakelijk het kennisplatform De Zaak waar ondernemers informatie en advies konden halen.

Verzendbestand

De Zaak werd als magazine acht keer per jaar verzonden aan 180.000 zakelijke rekeninghouders. Als je uitgaat van 20% mutaties op jaarbasis in NAW- en overige gegevens, is het bijhouden van zo’n verzendbestand een hele klus.

Wij bouwden voor De Zaak een marketingdatabase. Niet alleen NAW- en contactpersoongegevens, maar ook telefoonnummers, branches, aantal werkzame personen en andere brongegevens.

Voor de uitwisseling van gegevens en mutaties met verschillende bronbestanden en het verwerken van postretouren en wijzigingsverzoeken na de verzending van het magazine is een slimme ‘rotonde’ gebouwd met geavanceerde voorrangsregels. Want: wie heeft gelijk?

Met de gegevens in de marketingdatabase maakten we slimme selecties voor de upsell van rekeninghouders tot betalende leden van De Zaak voor De Zaak Advies en De Zaak Internet.