Denksport en Puzzelsport

In 2007 nam Telegraaf Media Groep (TMG) de puzzelbladen van Sanoma over. Tienduizenden abonnees moesten vanuit twee systemen worden gemigreerd naar het nieuw gekozen abonnementenbeheersysteem van TMG.

Abonnementenbeheer

Niet alleen de abonnees van Puzzelsport (Sanoma), maar ook die van Denksport (TMG) moesten op hetzelfde moment over naar een nieuw systeem.

Vanzelfsprekend met behoud van historie en met goedkeuring van de accountants voor wat betreft de toekomstige abonnementsinkomsten.

Gaandeweg werd ervoor gekozen om de klantenservice te outsourcen bij een daarin gespecialiseerd bedrijf, met een eigen callcentersysteem.

De integratie van alle systemen, de datamigratie en de aansturing van de nieuwe klantenservice werd aan ons uitbesteed. En naar grote tevredenheid van alle betrokken partijen.