Privacy- en cookieverklaring

Via de website thedatabakery.nl worden privacygevoelige gegevens of persoonlijke gegevens verwerkt. The Data Bakery B.V. (hierna “The Data Bakery”) vindt het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden daarom door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de vereisten voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn vastgelegd in de Europese privacywetgeving.

In onze verwerkingsactiviteiten voldoen we aan de privacywetvereisten. Dit betekent onder andere dat we:

 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, zoals we doen in deze privacy- en cookieverklaring;
 • ernaar streven de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot die welke alleen voor legitieme doeleinden nodig zijn;
 • eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in gevallen waar uw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en dezelfde eisen stellen aan partijen die persoonsgegevens verwerken volgens onze instructies;
 • uw recht te respecteren om inzage van uw persoonlijke gegevens te vragen en deze te laten corrigeren of verwijderen.

We fungeren als de controlerende partij in de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst herzien op 11 mei 2020.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door onze website te gebruiken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken alleen persoonlijke gegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of die duidelijk aan ons worden verstrekt voor verwerkingsdoeleinden. We zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Als u onze website gebruikt en/of met ons communiceert via e-mail of telefoon, verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Geo-locatie;
 • Nationaliteit en taal;
 • Telefoonnummer;
 • IP adres;
 • Cookie-ID;
 • Klik- en surfgedrag;
 • Social media account.

VERWERKING DOELEINDEN

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om toegang te geven tot de website thedatabakery.nl;
 • om het gebruik van de functionaliteiten op de website mogelijk te maken;
 • om statistieken te analyseren en de website te optimaliseren, en om het effect van onze marketinginspanningen te rapporteren en te meten;
 • om de verschillende functionaliteiten op de website aan te bieden;
 • om u op de hoogte te houden van onze commerciële ontwikkelingen en gepersonaliseerde aanbiedingen, via onze nieuwsbrief;
 • om u gepersonaliseerde inhoud op onze website te tonen, die past bij uw interesses.

BEWAARTERMIJNEN

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens blijven behouden tot twee jaar na de laatste contactdatum. Persoonlijke gegevens die voor andere doeleinden worden verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is om de doeleinden te bereiken zoals genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Dit tenzij The Data Bakery een langere wettelijke bewaarperiode moet naleven op basis van een wettelijke verplichting.

NIEUWSBRIEF

Als u hiermee hebt ingestemd, kunnen wij u voor commerciële doeleinden per e-mail contacteren met gepersonaliseerde aanbiedingen. Elke communicatie per e-mail bevat een optie om u af te melden.

VERTROUWELIJKHEID EN BEPALING AAN DERDEN

Wij zullen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. We zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden van direct marketing door dergelijke partijen. Evenmin zullen wij de door u verstrekte gegevens aan derden verstrekken, als u niet uw toestemming hebt gegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten of dat dit wettelijk verplicht is.

COOKIES

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen op of gelezen van het apparaat (inclusief een pc, tablet of smartphone) van de bezoeker van de website tijdens het bezoeken van een website. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De informatie die door een cookie kan worden doorgegeven via het gebruik van onze website, kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van The Data Bakery of naar de servers van een derde partij. Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden door ons geplaatst, maar ook geplaatst via derde partijen die we inschakelen voor deze doeleinden. We gebruiken cookies op onze website voor de volgende doeleinden:

 • om de functionaliteit van onze website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • om algemene statistieken te genereren en inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door het publiek om onze website en services te optimaliseren (analysecookies);

UITSCHAKELEN VAN COOKIES

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen (raadpleeg de Help van uw browser voor informatie hierover). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt, beïnvloedt. Het uitschakelen van cookies resulteert meestal ook in het uitschakelen van sommige functies en bepaalde functies van deze website. Daarom wordt aanbevolen om cookies niet uit te schakelen.

VERWIJDERING VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en dat ze geen gegevens meer registreren met betrekking tot uw bezoek aan de website. Een andere optie is om de cookies handmatig te verwijderen vóór de verloopdata. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

SYSTEMEN VAN DERDEN

We gebruiken Google Analytics om algemene statistieken te genereren en inzicht te krijgen in het gebruik van onze website om onze website en services te optimaliseren. Google Analytics kan uw datum en toegangstijd van onze webpagina’s, schermresolutie van het apparaat, apparaattype, voorkeurstaal, muisklikken, muisbewegingen, scroll activiteit, informatie over bezochte pagina’s, uitgevoerde acties, land, besturingssysteem en gebruikte webbrowser registreren.

VEILIGHEID

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. Meer specifiek nemen we de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole op basis van het gebruik van wachtwoorden en social login-authenticatiesystemen;
 • automatisch loggen van alle acties met betrekking tot persoonlijke gegevens;
 • het beveiligen van netwerkverbindingen met behulp van Secure Socket Layer (SSL) -technologie;
 • doelgerelateerde toegangsbeperkingen;
 • toezicht houden op verleende bevoegdheden.

DO-NOT-TRACK AANVRAGEN

U kunt een do-not-track-aanvraag bij ons indienen via uw browser. Omdat onze website niet optimaal functioneert zonder deze functionaliteiten, voldoen wij niet aan dergelijke verzoeken.

MINDERJARIGEN

Personen jonger dan 18 jaar mogen onze website alleen gebruiken onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld. We kunnen niet garanderen dat dergelijke derde partijen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig behandelen. We raden u aan de privacyverklaringen van hun websites te lezen voordat u gebruikmaakt van de websites.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

We behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

Als u persoonlijke gegevens hebt verstrekt via onze website, kunt u ons een verzoek sturen voor inzage, inspectie, rectificatie, beperking, wijziging, gegevensportabiliteit of verwijdering van deze gegevens. U dient uw verzoek te sturen naar info@thedatabakery.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u vragen om een ​​goed bewijs van uw identiteit te verstrekken. Als u persoonlijke gegevens die aan een cookie zijn gekoppeld wilt inspecteren, moet u een kopie van de betreffende cookie bij uw verzoek voegen, die u kunt vinden in uw browserinstellingen.

NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Uiteraard helpen we u ook graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Op basis van de privacywetgeving heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Voor Nederland zijn dit de Autoriteit Persoonsgegevens die u kunt contacteren via hun website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

CONTACT DETAILS

Als u vragen heeft over uw privacy of over deze privacy- en cookieverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@thedatabakery.nl. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op onze website.