Data onderhoud

Uw relatiebestand is goud waard. Mits de gegevens juist en volledig zijn. Door een onderhoudscontract op uw relatiebestand af te sluiten kunnen de verrijkte gegevens continu worden geactualiseerd. Hiermee voorkomt u vervuiling en dus verspilling van uw marketinginspanningen. Ter indicatie: minimaal 15% van de gegevens in uw relatiebestand zijn na 1 jaar onjuist en/of onvolledig. Door uw relatiebestand te onderhouden mist u niemand.