Data

The Data Bakery levert databasediensten. Hierbij speelt uw relatiebestand een centrale rol. De contacten met uw klanten en de omzet- en winstbijdrage per klant. We stellen klantprofielen op die de basis vormen voor het vinden van nieuwe klanten, om bestaande klanten verder uit te bouwen en om ex-klanten terug te winnen. Maar we zijn ook eerlijk en vertellen u van welke klanten u beter afscheid kunt nemen. Dit doen we door gebruik te maken van moderne technieken, zoals big data, artificial intelligence en machine learning. Data is king, gelijk de klant koning is.