Conversie

Voor het uitwisselen van bestanden tussen verschillende systemen moeten bestanden vaak worden verbouwd. Het ene systeem ‘praat’ lang niet altijd met het andere systeem zonder dat de bestanden moeten worden vertaald naar een indeling die het andere systeem verwacht bij bijvoorbeeld een import van de gegevens. Maar ook de vertaling van gecodeerde gegevens in het ene bestand naar de vereiste coderingen in het andere bestand, zorgt in veel organisaties voor vele hoofdbrekens. The Data Bakery inventariseert de eisen, stelt een conversieplan op en voert dit uit.