Big data

Men spreekt van big data wanneer men werkt met een of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen onderhouden te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat consumenten, instellingen en bedrijven zelf steeds meer data opslaan in de vorm van bestanden, foto’s en films. Steeds meer apparaten verzamelen zelf ook data, die wordt opgeslagen en uitgewisseld. Denk aan “the internet of things”.

Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden data is een uitdaging. Ook het analyseren van deze data speelt een steeds grotere rol. Deze data bevatten immers een schat aan informatie voor verschillende doeleinden, zoals marketing, wetenschappelijk onderzoek, of preventief onderhoud.

De definitie van big data is niet altijd duidelijk en de term big data wordt vaak ten onrechte gebruikt. Volgens Gartner gaat het om drie factoren:

* de hoeveelheid data
* de snelheid waarmee de data binnenkomen en/of opgevraagd worden
* de diversiteit van de data.

Met dit laatste wordt met name bedoeld dat de data ongestructureerd zijn en niet in een traditionele database opgeslagen kunnen worden.
Wanneer aan minimaal twee van bovenstaande factoren is voldaan, spreekt men in het algemeen over big data.

The Data Bakery heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot full service database servicebureau, waarbij big data tot een van de competenties behoort.