AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Als u niet voldoet aan deze nieuwe privacywetgeving kan u dat een flinke boete opleveren tot 20 miljoen euro of 4% van uw (wereldwijde) omzet. Alle bedrijven en instellingen hebben er mee te maken. Niet alleen de grote bedrijven, zoals Facebook, Google, Apple en Microsoft, maar ook MKB bedrijven en ZZP-ers moeten voldoen aan de AVG.

Door de AVG heeft u verantwoordingsplicht. U moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen neemt om aan de AVG te voldoen. En u moet kunnen bewijzen dat u geldige toestemming heeft gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de AVG.

The Data Bakery kan uw organisatie AVG proof maken. Aan de hand van een heldere checklist bepalen wij samen met u welke maatregelen genomen moeten worden. Dit doen we binnen de juridische eisen en commerciƫle mogelijkheden.