Artificial intelligence

The Data Bakery is bekend met projecten waarbij en waarin moderne data science technieken worden toegepast. Een van deze technieken is artificial intelligence, of kunstmatige intelligentie. Deze wordt gedefinieerd als het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing.

Artificial intelligence kan in drie verschillende types van AI-systemen worden ingedeeld:

* Analytisch
* Mens-geïnspireerd
* Vermenselijkt

Analytische AI heeft enkel eigenschappen die consistent zijn met cognitieve intelligentie die een cognitieve voorstelling van de wereld genereert en die leren gebruikt op basis van vorige ervaringen om toekomstige beslissingen te beïnvloeden.

Mens-geïnspireerde AI bevat elementen van cognitieve en emotionele intelligentie, begrip, in aanvulling op cognitieve elementen, alsook menselijke emoties waarmee rekening wordt gehouden in het beslissingsproces.

Vermenselijkte AI vertoont eigenschappen van alle types competenties (cognitieve, emotionele en sociale intelligentie), en is in staat zelfbewust te zijn in interacties met anderen.