Een instelling met een database van ruim 30.000 bedrijven in specifieke segmenten en met veel breedte- en diepte-informatie krijgt regelmatig de vraag om gegevens uit de database te selecteren en uit te leveren voor uiteenlopende doelen.

Om de waarde van de gegevens in de database te bepalen wordt The Data Bakery ingeschakeld. Er wordt een onderzoek gestart, waarbij alle factoren die de waarde van de gegevens bepalen aan de orde komen: onderhoud, compleetheid, actualiteit, uniciteit, marktwaarde, concurrentiepositie en juridische consequenties.

De uitkomst van het onderzoek is een eenduidige en transparante prijslijst, een gedragscode, en duidelijkheid voor alle interne en externe relaties.