Door een onderhoudscontract af te sluiten kunnen de verrijkte gegevens continu worden geactualiseerd. Hiermee voorkomt u vervuiling en dus verspilling van uw marketinginspanningen. Als voorbeeld: op jaarbasis verhuizen 15% van de bedrijven in Nederland. Door uw relatiebestand te onderhouden mist u niemand.