Uw klanten worden afgezet tegen de totale markt, waardoor u inzicht krijgt in welke mate u bent gepenetreerd in bepaalde marktsegmenten. Dit leidt tot nieuwe inzichten en geeft u de juiste munitie om nieuwe klanten te werven in marktsegmenten waar u reeds goed bent vertegenwoordigd of in marktsegmenten waar u juist minder bent vertegenwoordigd