Zoals elke uitgeverij zag ook deze uitgeverij van consumentenbladen het aantal abonnees in aantal teruglopen. Er werd veel geïnvesteerd in de werving van nieuwe abonnees, maar de kosten van € 85 voor een nieuwe abonnee werden niet langer terugverdiend met de gemiddelde abonnementsduur van 3 jaar.

The Data Bakery stelde voor om ex-abonnees te benaderen en een aanbod te doen om opnieuw abonnee te worden. Door een maximum budget gedreven, werden uit een bestand met 300.000 ex-abonnees 60.000 abonnees geselecteerd, waarbij de kans het grootst was dat deze gevoelig zouden zijn voor het aanbod.

Maar liefst 7,5% van de benaderde ex-abonnees respondeerde positief op het aanbod, waarmee 4.500 ex-abonnees een nieuw abonnement aangingen. Cost per order: € 20 in plaats van € 85.